Technické informácie

CLT - Cross Laminated Timber

CLT

CLT (krížom vrstvené drevo) je masívny stavebný materiál vyrobený striedavým lepením jednovrstvových lamelových dosiek v priečnom a pozdĺžnom smere. Vzniknutý panel je tvorený z 3,5,7 alebo aj viac vrstiev lamiel, ktoré sa môžu líšiť svojou hrúbkou. Lepenie je prevádzané ekologickými lepidlami bez obsahu formaldehydu, zdravotne nezávadnými, šetrnými k životnému prostrediu.

Panely poskytujú takmer neobmedzené možnosti čo do koncepcie stavby, štýlu a architektúry a sú úplne kompatibilné s inými stavebnými materiálmi. Svoje použitie nachádza predovšetkým ako vnútorné a vonkajšie steny, stropy a strechy rôznych typov stavieb, od rodinných domov, výrobných hál až po viacpodlažné bytové stavby.

Panely sa vyrábajú podľa požiadaviek v maximálnych rozmeroch 2,95 m x 16 m x 0,4 m. Po finálnom opracovaní podľa výkresovej dokumentácie sa expedujú nákladným autom priamo na stavenisko, kde sú montované.

Základné technické údaje CLT panelov
 • Použitie : stenové, stropné a strešné panely
 • Maximálna šírka : 2,95 m
 • Maximálna dĺžka : 16 m
 • Maximálna hrúbka : 400 mm
 • Štruktúra panelov : 3,5,7 alebo 8 vrstiev krížom lepených jednovrstvových dosiek
 • Druh dreva : smrek, borovica
 • Vlhkosť dreva : 12 % +- 2%
 • Optická kvalita : nepohľadová, priemyselná a pohľadová
 • Povrch : obojstranne brúsené
 • Hmotnosť : cca 470 kg/m3 CLT
 • Difúzny odpor voči vodnej pare µ: 20-50
 • Tepelná vodivosť : 0,11 W/(mK)
 • Špecifická tepelná kapacita : 1600 J/(kgK)

CLT - základné skladby panelov

CLT

*Tento 5- respektíve 7-vrstvový panel má vždy dve krajné vonkajšie vrstvy zhodne pozdĺžne orientované

**Tento 8-vrstvový panely má vždy dve krajné vonkajšie a dve vnútorné vrstvy zhodne pozdĺžne orientované

Šírky (účtované): 245 cm, 275 cm, 295 cm
Dĺžky (výrobné): Od minimálnej výrobnej dĺžky 8 m odstupňované až do 16 m.

CLT

Trvalo udržateľný spôsob stavania

Drevo ako obnoviteľný zdroj je ekologickým stavebným prvkom a zodpovednou voľbou v boji proti zmene klímy. Strom počas svojho rastu absorbuje oxid uhličitý z ovzdušia, ktorý využíva ako energiu k svojmu rastu. V budove postavenej z masívnych drevených panelov je tak uhlík uložený vo forme molekúl polysacharidov na stovky rokov. Tento proces spomaľuje zmenu klímy.

Počas starostlivého plánovania výroby je zaistená maximálna efektivita využitia surovín. Správne navrhnutá, postavená, proti poveternostným vplyvom a vlhkosti chránená budova z CLT panelov vydržia stovky rokov.

Trvalo udržateľná surovina

Panely CLT sa vyrába z PEFC certifikovaného smrekového dreva pochádzajúceho z lesov, kde je používaný proces smerujúci k dosiahnutiu trvalo udržateľného hospodárenia a zároveň usilujúcich o zlepšenie všetkých funkcií lesa v prospech životného prostredia človeka.

Certifikát PEFC zaručuje, že CLT panely sú vyrábané podľa najvyšších ekologických, sociálnych a etických štandardov.

Energeticky úsporné

Vďaka svojej tepelnej kapacite a hmote môžu CLT panely v zimnom období dobre ukladať teplo.

V letnom období tepelná kapacita CLT panelov oproti tomu bráni prehrievaniu miestností poťažmo celej budovy.

Vzduchotesná a vetruvzdorná konštrukcia

CLT vyžaduje menej dodatočného izolačného materiálu, lebo už samo tepelne izoluje.

Zdravá a príjemná klíma v priestoroch

Drevo ako surovina absorbuje zo vzduchu v priestoroch budovy vlhkosť a túto vlhkosť neskôr, keď je vzduch suchší, zase odovzdáva. Čím viac dreva sa potom pri stavbe použije, tým lepšie sa vlhkosť vzduchu udržuje v optimálnom rozmedzí.

Dom z dreva poskytuje zvlášť dobrú klímu v priestoroch, a je teda ideálnou voľbou pre osoby, ktorým záleží na zdravom a príjemnom prostredí.

Drevo má tiež schopnosť absorbovať elektromagnetické žiarenie a ochrániť nás tak pred jeho škodlivými účinkami.

Protipožiarna ochrana

Masívne drevo je odolnejšie voči požiaru, ako je všeobecne v podvedomí ľudí. Drevená konštrukcia je dokonca odolnejšia ako betónová alebo oceľová.

CLT panely obsahujú približne 12% vlhkosti. Aby sa drevo mohlo vznietiť, musí sa z neho voda najskôr vypariť ( cca pri 100 °C ). Následne sa tvoriaci zuhoľnatený povrch chráni vnútorne vrstvy panelu. Oheň k horeniu potrebuje kyslík a zuhoľnatený povrch bráni jeho prístupu, čím je horenie nedokonalé a dochádza k samo hasiacemu efektu. Masívna konštrukcia z CLT panelu v prípade požiaru síce zuhoľnatie, ale nezrúti sa ako oceľové a betónové konštrukcie. V budovách horia pri požiari predovšetkým plastové materiály a nábytok, a tak overená požiarna bezpečnosť 60 minút, umožní bezpečnú evakuáciu osôb a aj efektívny hasičský zásah.

Vysokú požiarnu odolnosť CLT panelov potvrdzujú výsledky testov, ktoré nechala firma Stora Enso vykonať v akreditovaných ústavoch.

Protokoly o klasifikácii požiarnej odolnosti, výsledky testov nájdete na www.clt.info/media-downloads.

Statika

Panely CLT umožňujú vďaka svojim výborným statickým vlastnostiam použitie nových materiálov vo výstavbe drevených domov s ohľadom na modernú architektúru a dizajn.

Jedná sa o plnostenné konštrukčné stavebné prvky, vyrobené z masívneho dreva, ktoré zaisťujú vyššiu stabilitu budov a obvodového plášťa.

Podrobné technické informácie nájdete na www.clt.info

Bezpečné, aj keď sa trasie krajina

Vďaka svojej vysokej statickej pevnosti a flexibilite sa budovy z masívnych drevených CLT panelov skvele osvedčujú aj v oblastiach silných zemetrasení. Keďže masívne drevo je ľahšie ako betón, prenášajú sa otrasy hmotnosťou budovy výrazne menej.

Počas posledných rokov boli v Japonsku na najväčšom vibračnom stole na svete testované 6- a 7- poschodové budovy z masívneho dreva simuláciami zemetrasenie o sile 7,2 stupňa Richterovej stupnice. Pričom neutrpeli takmer žiadne poškodenie.

Stora Enso

Stora Enso

Stora Enso patrí medzi popredných svetových výrobcov papiera, obalových materiálov, biomateriálov a výrobkov z dreva. Zamestnáva vyše 30 000 zamestnancov v 35 krajinách sveta. Delí sa do 4 výrobných divízií (Building and Living, Printing and Reading, Biomaterials, Renewable Packaging).

Divízie Building and Living je najväčším výrobcom reziva v Európe. V 23 výrobných závodoch zamestnáva celkom 4 400 pracovníkov. Divízie ročne spracuje cez 6 miliónov m3 reziva. Orientujeme sa na riešenie potrieb zákazníka, prírodu, inovácie. Okrem CLT vyrábame tiež rezivo, KVH, Duo / Trio, BSH hranoly, hobľované rezivo, Effex, ThermoWood a ďalšie.

V roku 2012 začal prevádzku druhý CLT závod v rakúskom Ybbsu, čím presiahla výrobná kapacita CLT panelov 125 000 m³ ročne (zodpovedá približne 2 500 rodinným domčekom).

Viac informácií nájdete na stránkach
www.storaenso.com/buildingandliving

Napíšte nám

Máte záujem o viac informácií o našich produktoch alebo spoločnosti?
Napíšte nám a my vám s radosťou odpovieme na vaše otázky.